VEILIGHEID TIJDENS GEBRUIK

Maak de Caliber Pro Kamado Grill en toebehoren pas schoon nadat deze volledig zijn afgekoeld.

 

Dit apparaat is alleen voor huishoudelijk gebruik bestemd. Gebruik het uitsluitend voor het bereiden van gerechten. Plaats de Kamado tijdens het gebruik op een veilige werkplek en een vlakke ondergrond. De zwenkwielen van het onderstel vergrendelen tijdens het gebruik, de Kamado nooit op een hellend vlak gebruiken. Let op! De Caliber Pro Kamado nooit verplaatsen als deze in gebruik is of als deze nog niet volledig is afgekoeld.

Tijdens gebruik wordt de binnenzijde van de Kamado zeer heet, wees echter altijd voorzichtig wanneer u met vuur of warmte werkt. Let op met het aansteken van de aanmaak blokjes/wokkels en het werken met de (gloeiende) houtskool en hete werkvlakken en materialen.

Controleer voordat u de Caliber Pro Kamado aansteekt of het gaaswerk van de luchtregelaar  gesloten is. Door het gaaswerk gesloten te houden voorkomt u eventuele vonken uit de Caliber Pro Kamado en het (weliswaar kleine) risico dat er brandend houtskool uit de Kamado valt. Het gaaswerk hoeft u slechts omhoog te plaatsen bij het verwijderen van het afgekoelde as.

Raak de elementen en het interieur pas aan nadat de Kamado volledig is afgekoeld of maak gebruik van speciale hittebestendige lederen BBQ handschoenen.

Wees verder voorzichtig met het aanraken van de buitenzijde van de Kamado, een Caliber Pro Kamado wordt aan de buitenzijde minder heet dan bijvoorbeeld een keramische barbecue maar voelt nog altijd heet aan als deze in gebruik is of nog niet afgekoeld is. Let op! Met kinderen, huisdieren en brandbare materialen zorg ervoor dat deze niet in de buurt van de Caliber Pro Kamado komen. Houd jonge kinderen en huisdieren uit de buurt van uw barbecue!

Het is niet toegestaan om de Caliber Pro Kamado door het gebruik van aanmaakvloeistof of andere ontvlambare vloeistoffen aan te steken. Door het gebruik van aanmaakblokjes, aanmaakwokkels of een hete luchtaansteker (Looftlighter) ontvlamt het houtskool snel wanneer deze wordt aangestoken. Door het gebruik van briketten, aanmaakvloeistof of andere ontvlambare vloeistoffen zal de garantie op de Caliber Pro Kamado komen te vervallen.

Voorkom een Backdraft, backdraft een flashover ontstaat door de hoge temperatuur. Een backdraft is een snelle explosieve verbranding van brandbare gassen door het plotseling toetreden van zuurstof in de ruimte. De temperatuur in de Caliber Pro Kamado is hoog, er is brandbare houtskool aanwezig, dus als er zuurstof bijkomt (bijvoorbeeld door het openen van de deksel) kan de brand weer explosief oplaaien.

Voorzichtig de deksel eerst een aantal keer zo'n 2 cm openen voordat deze volledig wordt geopend. De lucht zal langzaam in de Caliber Pro Kamado binnenstromen waardoor een Backdraft / Flashover wordt voorkomen.

Wees extra voorzichtig als u een hete Caliber Pro Kamado met gesloten, Top Air ventilatieschijf en Bottom Air luchtschuif opent, want door de plotselinge luchtinstroming kunnen vlammen ontstaan. Mocht dit gebeuren, sluit dan direct de deksel om deze vlammen te doven. Voordat u de deksel volledig opent, deze eerst weer een aantal keer voorzichtig een paar centimeter openen. Let op! Draag hittebestendige handschoenen en zorgt dat u zichzelf beschermt door het dragen van een lederen schort.

Caliber Pro Kamado heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan de veiligheid bij het gebruik van het apparaat. Verder is het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker de veiligheid van zichzelf en de omgeving in acht te nemen en te allen tijde voorzichtig te zijn en behoedzaam met de Caliber Pro Kamado en bijbehorende artikelen om te gaan.

Houd altijd rekening met brandgevaar! Laat de deksel van een brandende Caliber Pro Kamado nooit onbeheerd open staan. Let op droge bladeren. houten vloeren en andere brandbare materialen die zich in de buurt van een Kamado kunnen bevinden terwijl deze in gebruik is. Deze kunnen brandgevaar vormen als ze in contact komen met vonken of hete houtskool. Let tevens op uw omgeving als de Caliber Pro Kamado in gebruik is. Vuur kan gevaar opleveren voor personen. dieren. eigendommen en de natuur.

Nooit met water het houtskool doven, door de Top Air ventilatieschijf Bottom Air luchtschuif  te sluiten dooft het houtskool vanzelf. Ook is het goed om een blusmiddel in de buurt te hebben, bijvoorbeeld een emmer zand.

Gebruik de Caliber Pro Kamado niet binnenshuis, steek de Kamado niet binnenshuis in de garage of in de schuur aan of in een omgeving waar onvoldoende ventilatie is, kook nooit in afgesloten ruimtes. In de Professionele Horeca keukens wordt de Caliber Pro Kamado in combinatie met een professionele afzuiginstallatie gebruikt. Deze voorschriften hebben betrekking op de aanwezigheid van blusmiddelen en brandmeldsystemen. Gebouwen dienen brandveilig te worden gebruikt. Hiervoor gelden landelijke regels die zijn vastgelegd in het Bouwbesluit. Voor de meer risicovolle vormen van gebruik is een omgevingsvergunning brandveilig gebruik of een gebruiksmelding nodig. De gebruiksvergunning en de gebruiksmelding (de omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik) regelen het brandveilig gebruik van gebouwen. 

Vergunningsplicht  Evenement  Artikel 2:25 / Tijdens een picknick of op de camping houd rekening met de plaatselijke (al dan niet tijdelijke) verordeningen. Het is verboden zonder vergunning van de gemeente een evenement te houden, het verbod genoemd in lid 1 geldt niet voor één daagse evenementen, mits: het evenement een straatfeest, buurt barbeque of kleinschalige activiteit in de open lucht betreft.

Dit toestel is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd jonge kinderen en huisdieren uit de buurt van uw barbecue!